Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
  • Năm 1999 : Đầu tư vào Việt Nam
  • Cuối năm 1999 : Đưa vào hoạt động nhà máy đầu tiên, chuyên sản xuất hệ thống khung trần và vách ngăn CGS chất lượng cao.